Контакт

Правда.Бг е най-бързо разрастващата се информационна агенция у нас. Можете да се свържете с нас като ни пишете на имейл info@pravda.bg.

Сайтът Pravda.bg е собственост на фирма „Марс Медиа“. Адрес за кореспонденция ул. „Черномен“ 3, офис 13, София. Телефон за контакт: 0888 571 981.